Man trenger ikke velge mellom bærekraft og lønnsomhet

De to kan gå hånd i hånd og skape et stort konkurransefortrinn.

Omstilling

Vi hjelper deg å ruste bedriften for fremtiden. Omstillingsprosessen tilpasses din virksomhet, og inkluderer kartlegging av nåsituasjonen, vurdering av vesentlighet og relevans, strategiutforming, implementering og kommunikasjon.

Bærekraftsjef

Små virksomheter har ikke alltid mulighet til å ansette en dedikert bærekraftsansvarlig. Vi kan ta på oss ansvaret for både implementering, oppfølging og rapportering. Dette vil spare virksomheten din for både tid og penger.

Kurs

Vi tilbyr kurs, foredrag og kompetanseheving innen bærekraftig forretningsdrift. Våre kurs har en praktisk tilnærming, med fokus på hvordan bærekraft og lønnsomhet kan gå hånd i hånd og skape et reelt konkurransefortrinn.

En praktisk tilnærming

Norge og verden står overfor en betydelig omstilling. Regler og rammebetingelser endres, og forbrukere stiller stadig høyere krav til varer og tjenester de velger å kjøpe. Bedrifter må i større og større grad forholde seg til bærekraft hvis de ikke vil tape sin konkurransekraft.  

Bærekraft er for mange synonymt med miljø og klima. Man må ikke glemme sosiale og økonomiske forhold, som er like viktige komponenter.  Spesielt for små bedrifter kan det virke uoversiktlig og vanskelig å finne frem i jungelen av informasjon om dette faget som er i kontinuerlig utvikling.

Vi har en praktisk tilnærming og gjør omstillingsprosessen enkel. Og lønnsom. 

Bedrifters bidrag

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene gjelder for alle land, både rike og fattige, og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bedrifter er spesielt viktige bidragsytere for å nå målene. Man kan argumentere for at bedrifter er en del av roten til problemene, men de kan også være en del av løsningen.

Vil du være en del av løsningen?

Bærekraft kan være en kilde til innovasjon og vekst, og det finnes uendelige muligheter for nye bærekraftige forretningsmodeller.

For oss er det viktig å ha en positiv holdning til bærekraftomstilling, og fremme en heiekultur. Istedenfor å komme med pekefingeren og påpeke alt som gjøres galt, heier vi på de som tør å utfordre status quo og gjøre noe bra. Det handler i stor grad om å endre tankesettet og se det store bildet. 

Rewired for Sustainability ble startet for å hjelpe  små og mellomstore virksomheter med å gjøre bærekraft om til et konkurransefortrinn. 

Mangler du en bærekraftsansvarlig?
Vi kan ta på oss ansvaret for både implementering og oppfølging, og spare virksomheten for både tid og penger.

Usikker på hvordan du skal komme i gang?
Vi har en praktisk tilnærming, og gjør omstillingsprosessen levende, relevant og tilpasset din virksomhet.

Alt du trenger å gjøre er å ta det neste steget

Vi tror på en helhetlig tilnærming til bærekraft integrert i virksomhetens kjerne.  Man trenger ikke ikke gjøre alt på en gang, men det er viktig å ha en visjon om hvor man skal og en langsiktig plan for hvordan man skal komme seg dit. Dette bør forankres godt i ledelsen og kommuniseres tydelig til alle medarbeidere. 
La oss hjelpe deg på veien til en mer bærekraftig virksomhet.

Ta kontakt for a booke en gratis kartleggingssamtale.