Home » Nyheter » Sustainable Development Report 2021

Sustainable Development Report 2021

Sustainable Development Report

Mandag 14. juni ble Sustainable Development Report 2021 lansert. Det er tydelig at COVID-19-pandemien har hatt en stor innvirkning på bærekraftsmålene over hele verden. For første gang siden målene ble vedtatt i 2015 ser man en gjennomsnittlig tilbakegang i forhold til året før. Denne tilbakegangen er i stor grad drevet av arbeidsledighet og økt fattigdom som et direkte resultat av pandemien. 

Pandemien har påvirket alle de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling: økonomisk, sosialt og miljømessig.  På grunn av store forsinkelser og mangelfulle indikatorer for 2020, er den globale tilbakegangen med stor sannsynlighet undervurdert i rapporten.  Dette understreker det store behovet for å akselerere fremdriften mot universell helsedekning og nøkkelinfrastruktur, spesielt digital infrastruktur – og ikke minst viktigheten av samarbeid.

Rapporten fortsetter å belyse de seks innsatsområdene (bærekraftstransformasjonene) som må til for kunne oppnå bærekraftsmålene og Paris-avtalen: 

  1. Kvalitetsutdanning, kjønn og mindre ulikhet (SDG 4, 5 & 10) 
  2. Helse og demografi (SDG 3)
  3. Fornybar energi og sirkulær økonomi (SDG 7, 12 & 13)
  4. Matsikkerhet, bærekraftig forvaltning av land og hav (SDG 2, 14 & 15)
  5. Bærekraftige byer og samfunn – infrastruktur (SDG 6, 9 & 11)
  6. Digital revolusjon og universell tilgang til digitale tjenester (SDG 9)
 
Hver av disse seks transformasjonene krever en betydelig oppskalering og offentlige investeringer. Finansieringsbehovet er langt større enn hva som er tilgjengelig for regjeringene i mange utviklingsland. Dette understreker igjen viktigheten av samarbeid og en global finanspolitikk.

 SDG Indeksen
 
Rapporten presenterer alle lands resultater i forhold til bærekraftsmålene. Dette er ikke et offisielt målingsverktøy, men en komplementær tjeneste for å støtte innsatsen til nasjonale og internasjonale aktører.  SDG Indeksen rangerer de forskjellige landene ut ifra deres samlede resultater.
 
Flere av de Nordiske landene topper listen; Finland ligger helt på topp, etterfulgt av Sverige og Danmark. Norge er rangert som nummer 7.  På motsatt enda av skalaen ligger Somalia, Chad, Sør Sudan og helt til sist Den Sentralafrikanske Republikk. 
 
Selv om Norge ligger langt fremme og er i rute på de fleste målene trengs det fortsatt betydelig innsats flere steder, blant annet undermålene for SDG 2, 4, 6, 12, 13, 14 & 15. 

Norge vil snart utvikle egne, lokalt tilpassede bærekraftsindikatorer som vil gjøre det lettere for bedrifter rapportere på sine resultater.

Opptak fra lanseringen av 2021 Sustainable Development Report