Våre tjenester

Bærekraftomstilling

Vi hjelper deg å ruste bedriften for fremtiden. Omstillingsprosessen tilpasses din virksomhet, og inkluderer kartlegging av nåsituasjonen, vurdering av vesentlighet og relevans, strategiutforming, implementering og kommunikasjon.

Kurs og Foredrag

Vi tilbyr kurs, foredrag og kompetanseheving innen bærekraftig forretningsdrift. Våre kurs har en praktisk tilnærming, med fokus på hvordan bærekraft og lønnsomhet kan gå hånd i hånd og skape et reelt konkurransefortrinn.

Bærekraftssjef

De fleste små virksomheter har ikke mulighet til å ansette en dedikert bærekraftsansvarlig. Vi kan ta på oss ansvaret for både  oppfølging, rapportering og kommunikasjon. Dette vil spare virksomheten din for både tid og penger.

Vi tilbyr bedrifter rådgivning og coaching  innen bærekraftig forretningsdrift og samfunnsansvar. Er du usikker på hvor du skal begynne eller hvordan du skal komme i gang, så ta kontakt for en gratis kartleggingssamtale.

xan-griffin-eA2t5EvcxU4-uns

Helse og Livskvalitet

Gode arbeidsforhold, sunne medarbeidere og trivsel på arbeidsplassen reduserer risiko for høyt sykefravær og påvirker bedriftens bunnlinje. 

Hospitality rewired barekraftig reiseliv

Vårt signaturprogram for hotell, reiseliv og servicenæringen. 
Som en av verdens største arbeidsgivere står næringen for en betydelig del av verdens verdiskapning og sysselsetting, og har et unikt potensiale for å bidra til positive endringer og oppnåelse av bærekraftsmålene .