Våre tjenester

Bærekraftomstilling

Vi hjelper deg å ruste bedriften for fremtiden. Omstillingsprosessen tilpasses din virksomhet, og inkluderer kartlegging av nåsituasjonen, vurdering av vesentlighet og relevans, strategiutforming, implementering og kommunikasjon.

Gratis kartleggingssamtale
Pris fra kr 18.000 kr,-

Kurs og Foredrag

Vi tilbyr kurs, foredrag og kompetanseheving innen bærekraftig forretningsdrift. Våre kurs har en praktisk tilnærming, med fokus på hvordan bærekraft og lønnsomhet kan gå hånd i hånd og skape et reelt konkurransefortrinn.

Gratis kartleggingssamtale
Pris fra kr 1.400 kr,-

Bærekraftssjef til leie

De fleste små virksomheter har ikke mulighet til å ansette en dedikert bærekraftsansvarlig. Vi kan ta på oss ansvaret for både  oppfølging, rapportering og kommunikasjon. Dette vil spare virksomheten din for både tid og penger.

Gratis kartleggingssamtale
Pris fra kr 8.500 kr,- per mnd

Vi tilbyr bedrifter rådgivning og coaching  innen bærekraftig forretningsdrift og samfunnsansvar. Er du usikker på hvordan du skal komme i gang og hvordan du skal kommunisere ditt bærekraftsarbeid, ta kontakt for en gratis kartleggingssamtale.

Gratis kartleggingssamtale
Pris fra kr 850 kr,- per time

Woman-stretching1024x1024

Helse og Livskvalitet

Gode arbeidsforhold, sunne medarbeidere og trivsel er viktig for å skape bærekraftige arbeidsplasser. Det reduserer også risiko for høyt sykefravær og påvirker bedriftens bunnlinje positivt.  Vi tilbyr helsefremmende verktøy for økt produktivitet og livskvalitet. 

 Gratis kartleggingssamtale
Pris fra kr 950 kr,-

Hospitality rewired barekraftig reiseliv

Vårt signaturprogram for hotell, reiseliv og servicenæringen. 
Blant verdens største arbeidsgivere som står for en betydelig del av verdens verdiskapning, og et unikt potensiale for å bidra til positive endringer og oppnåelse av bærekraftsmålene .     

Tilgjengelig fra August 2021
Pris fra kr 4.500 kr ,-