Home » kartlegging

kartlegging

bærekraft i små virksomheter

Bærekraft i små virksomheter: utfordringer og muligheter

  • by

I dette kartleggingsmøtet ønsker vi å kartlegge de vanligste utfordringene med implementering bærekraftstiltak i små virksomheter. Vi vil også se på forskjellige tilnærminger og muligheter. Kartleggingen vil være interaktivt med en praktisk tilnærming. Ta gjerne med konkrete problemstillinger du ønsker bistand med underveis.